Traçant al Museu.
Performance. Festival de Performance Fem. Girona.
Creta sobre fusta
2012

Fotos: Ana Rita Rodrigues