Ressonàncies Exteriors
Fotografia (2 sèries de 20)
2009 

 

*Agraïments: Dolors Gou Prats